13 oktober 2015

Salarissen directeuren van de Waterschapsbank aan banden

De topsalarissen van de directeuren van de Waterschapsbank liggen nu duidelijk boven de Balkenende norm. De PvdA fractie heeft tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 8 oktober met een motie gevraagd de salarissen onder te brengen onder de Wet Normering Topinkomens en op termijn de salarissen aan te passen.

De Partij voor de Dieren en de Groenen willen de motie zelfs nog scherper, de VVD wil een passende beloning en niet naar het (top)salaris kijken.

De motie werd aangenomen met alleen als tegenstemmen de 4 VVDers.

Motie beloningbeleid