ALV PvdA Gewest Utrecht

Door Sytse Koopmans op 19 november 2020

Op donderdag 19 november om 19.30 is er, ook weer via videobellen, een Algemene Ledenvergadering waarop we begroting en jaarplan 2021 vaststellen. Daarna zal Jan-Kees Oppelaar (politiek adviseur van Nelleke Vedelaar en secretaris van de programmacommissie) ons bijpraten over het Programma van de PvdA voor de Verkiezingen van maart 2021 en actuele partijzaken in Den Haag. Uiteraard is voldoende tijd voor vragen van de aanwezigen. Wij hopen op levendige discussie, er staat voor onze PvdA veel op het spel!

Daarna neemt Bert Veenstra ons nog mee in de stand van zaken rond de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Meld je aan bij [email protected] en ontvang instructies over deelname over PvdA online!  Dan ook wordt de Begroting en indien gewenst ook het Aktieplan naar je opgestuurd. We gaan door tot maximaal 22.00uur.

 AGENDA

Opening, welkom heten en introductie van de agenda.

 1. Vaststelling agenda en mededelingen

 2. Vaststellen verslag vergadering 7 november 2020 (zie website)

 3. Bespreken en vaststellen Aktieplan Bestuur voor 2020-2021 (zie website).

 4. Vaststellen begroting

 5. Inleiding door Jan-Kees Oppelaar, daarna discussie.

 6. De campagne voor de Tweede Kamer verkiezing: Bert Veenstra praat ons bij.

 

Stukken

3 Actieplan 2020 – 2021 PvdA Gewest Utrecht definitief 3 november 2020

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans