Door op 16 april 2013

De voorverkiezingen komen eraan

Ik ben verheugd dat het partijbestuur gisteren heeft ingestemd met het houden van brede voorverkiezingen in vier gemeenten. Het gaat om Amsterdam, Utrecht, Groningen en Zoetermeer. Dit najaar kunnen alle inwoners van deze gemeenten meebepalen wie volgend jaar de lokale lijsttrekker van de Partij van de Arbeid wordt.

 

Al tijdens mijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap brak ik een lans voor brede voorverkiezingen waar ook niet-leden zich konden laten horen wie de lijsttrekker wordt. Op die manier betrek je mensen immers sneller bij de politiek en versterk je de betrokkenheid van niet-leden bij de PvdA en de politiek. Voorverkiezingen versterken daarmee de vereniging.

Ik ben blij dat het volgend jaar zover is. Amsterdam, Utrecht, Groningen en Zoetermeer organiseren zogeheten ‘primaries’: iedere inwoner van deze gemeente kan meestemmen op de nummer 1 van onze lokale lijsten. Deze vier gemeenten bijten het spits af met deze nieuwe vorm van democratie. Wat mij betreft wordt dit de opmaat naar de landelijke verkiezingen.

De ledenvergaderingen van de vier afdelingen gingen al eerder akkoord. Alleen in Amsterdam vindt later deze maand nog een tweede ledenvergadering plaats voor de definitieve besluitvorming, maar ligt er al wel een principeakkoord van de leden. En gisteren stemde ook het landelijke partijbestuur in.

Voorverkiezingen organiseer je niet zomaar. Er zijn een aantal regels waaraan kandidaat-lijsttrekkers moeten voldoen. Ze zijn natuurlijk lid van de PvdA en moeten minimaal 50 of zelfs 150 handtekeningen van leden hebben weten te verzamelen. Maar ook kiezers hebben rechten en plichten: van hen vragen sommige afdelingen een kleine financiële bijdrage om uit de kosten te komen en kiezers moeten ook voldoende gelegenheid hebben om hun stem uit te kunnen brengen.

Er is organisatorisch nog wel veel werk voor de boeg. De afdelingen gaan nu samen met het partijbureau gemaakte afspraken uitwerken waarbinnen de lokale verkiezingen plaats kunnen vinden. Ik wens alle vier de afdelingen ontzettend veel succes en een mooie campagne toe.