Gewest Utrecht komt bijeen in Linschoten

Door Sytse Koopmans op 17 november 2018

AGENDA

 Locatie: Sportcafé de Vaart, Jacob Barneveldstraat 24 te Linschoten
Het ligt aan het centrale plein in Linschoten, tegenover de (enige) supermarkt.

Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.30 uur

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
  (Het Jaarplan en de Begroting 2019 komt op de agenda van de vergadering in januari).
 3. Vaststellen verslag vergadering 13 oktober 2018 (zie website)
 4. Voorcongres over het Verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen in mei 2019. Het programma komt op deze site.

Als er amendementen vanuit het gewest komen worden die ter plekke verspreid en toegelicht. Voor amendementen vanuit leden uit het hele land is de Ledenkamer geopend.

 1. Nieuws van de campagne, door Bert Veenstra.
 2. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 3. Actualiteiten uit de Waterschap fractie HDSR
 4. Actualiteiten uit het Waterschap AGV (indien aanwezig)
 5. Rondvraag en sluiting

Stukken

3 Verslag 2018, 10, 13

4 Concept Verkiezingsprogramma van de PvdA voor de Europese verkiezingen 2019

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans