Gewestelijke bijeenkomst in Nieuwegein

Door Sytse Koopmans op 1 juli 2020

Locatie: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
(Bereikbaar met de sneltram, goede parkeergelegenheid.)
Inloop vanaf 9.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur.

AGENDA Gewestelijke vergadering, zaterdag 11 juli 2020

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 8 februari 2020
 4. Opheffen scoutingscommissie.
  Het voorstel tot opheffen van deze commissie wordt ter plekke toegelicht.
 5. Bestuursverkiezingen
  Na een oproep op de site hebben zich diverse kandidaten gemeld.
  Zij hebben een gesprek gehad met een commissie namens het gewestelijk bestuur. Daaruit vloeit een voordracht voor, o.a. voor een nieuwe voorzitter en een bestuurslid die de fractie van het waterschap wil gaan volgen.
  De kandidaten zullen zich ter plekke aan u voorstellen.
 6. Nieuws uit de Provinciale Staten, het waterschap etc.
 7. De campagne voor de Tweede Kamer verkiezing:
  Bert Veenstra praat ons bij.
 8. Afscheid van René Harinck.
 9. Rondvraag en afsluiting

Stukken

3. Verslag 2020, 02,08

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans