Door Sytse Koopmans op 9 februari 2017

Gewestelijke vergadering en canvassen in Amersfoort

De volgende gewestelijke vergadering zal plaats vinden op zaterdag 18 februari 2017 in Amersfoort.

De locatie is De Witte Vlinder (Van Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort) in de Kruiskamp van 11.00 tot 12.00 (inloop vanaf 10.45).

AGENDA

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Vaststellen verslag vergadering 29 oktober 2016 (bijlage)

3. Evaluatie Voorcongres (bijlage)

4. Bestuurswisselingen

  1. Peter Weijland treedt terug als penningmeester. Voor deze plaats wordt door het bestuur voorgedragen Henk de Jong.
  2. Bert Veenstra (Amersfoort) is aangezocht als campagne coördinator. Ook hem willen we voordragen als bestuurslid, met deze portefeuille.Tegenkandidaten voor beide plaatsen in het bestuur kunnen zich tot 17 februari melden bij de secretaris.

5. Verantwoording 2016 en Werkplan en Begroting 2017 De inhoud van de Verantwoording wordt mondeling verteld.
De Jaarrekening 2016, het Werkplan2017 inclusief de Begroting 2017 vindt u op de website.
De kascommissie is gevraagd ter plekke haar opmerkingen te melden.

6. 2016 en Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom

7. 2016 en Actualiteiten uit de Waterschap fracties, door oa. Jan Reerink (HDSR en V&V) (2 bijlagen)

8. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace, Loes, Jopie)

9. Rondvraag en sluiting

De stukken vind je hier onderaan deze pagina.

 

Tussen 12.00 en 13.00 lunch met broodjes/melk.

Vanaf 13.00 gaan we met de groep campagnevoerders van de Witte Vlinder naar het Neptunusplein.

Onderweg praten met passanten en bij een enkele deur aanbellen. Op het Neptunusplein gesprekken voeren met mensen, rozen en flyers uitdelen. Daarna door naar de Kamp (drukke winkelstraat). Daarvoor eerst stilstaan bij de Stier op de rotonde bij Beweging 3.0 Hier is ruimte voor peptalk/speech als kick-off van de campagne in dit deel van het gewest.

De afdeling zorgt voor een zaalruimte en de benodigde rozen. Als je nog nooit gecanvasd hebt, wordt je gekoppeld aan iemand met ervaring.

Dus een hartelijke oproep om naar Amersfoort te komen, het worden spannende verkiezingen dus we moeten aan de weg timmeren!

De bijlagen:

agenda 2017 02 18

Verslag GV 2016.10.29 SK

Evaluatie Voorcongres PvdA Gewest Utrecht

Jaarrekening 2016 Gewest PvdA

Verklaring kascommissie gewest Utrecht

Jaarplan 2017 gewest Utrecht februari 2017

jaarverslag 2016 fractie HDSR 21jan17

Jaarverslag V&V 2016

jaarverslag 2016 AGV-fractie

 

Verslag gewestelijke vergadering 2017, 02, 18

Wonen

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans