Door op 26 september 2015

Gewestelijke vergadering, 3 oktober 2015 in Woerden

Gewestelijke vergadering
Locatie: Woerden, zalencentrum De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB bij de katholieke kerk
Inloop vanaf 09.45 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur

 

Agenda

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen (GAO en stichtingen)

2. vaststellen verslag vergadering 27 juni 2015 (bijlage)

4. voorbereidingen ROSA-leergang, najaar 2015

5. Thema Werkgelegenheid

Aan de slag met garantiebanen
Werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord toegezegd dat er 125 duizend extra banen moeten komen voor arbeidsgehandicapten. Gemeenten moeten samen met werkgevers en vakbonden aan de slag om die banen ook in te vullen. Maar in de praktijk blijkt dat vaak lastig. Waar lopen we tegenaan? En welke manieren zijn er om hier vanuit de gemeenteraad, provinciale staten of lokale afdeling mee aan de slag te gaan?

Met presentaties van cq discussie (olv Erwin Kordes) met:

  • John Kerstens, lid Tweede Kamer PvdA en woordvoerder op dit terrein en
  • Hélène Oppattja, commissaris FERM werkbedrijf,
  • Hans Nijhof, PvdA wethouder Utrechtse Heuvelrug en
  • een regionaal arbeidsmarktbestuurder FNV

6. Benoemingen nieuwe gewestelijk bestuursleden
voorgestelde benoemingen van Ghasem Khafei (campagne), Pim Paulusma (scouting), Marjon Oostveen (fractievolger PS), melding Niels van der Hoorn vanuit JS en melding oriëntatie Kitty Goudzwaard.

7. Benoeming afgevaardigde gewest Utrecht bij politieke ledenraad (was Ali Essousi)

8. Toelichting stavaza Werkplan 2015 Gewestbestuur (bijlage)

9. PS fractie werkplan, prioriteiten en samenwerking en ook  actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom

10. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)

11. Vergaderplanning 2016
(23 januari, 19 maart 2016, 4 juni 2016 en 1 oktober 2016)

12. Rondvraag en sluiting

Volgende gewestelijke vergadering: 23 januari 2016, 10.00 uur, locatie volgt.

 

Bijlagen:

2 verslag vergadering 27 juni 2015

5a Gevarieerd aanbod aan werk- en dagbesteding voor mensen met ernstige psychiatrische problemen

5b Wmo-wijzer Ypsilon

5c Nieuw Nabuurschap Stichting

8 Werkplan 2015