Door op 13 maart 2016

Gewestelijke vergadering in Amersfoort

U bent weer van harte welkom op onze gewestelijke vergadering, ditmaal in Amersfoort in Stadscafé De Observant, gelegen aan het Stadhuisplein op loopafstand van het station.

We spreken met elkaar over zowel vereniging zaken als enkele actuele politieke onderwerpen. Het thema is Leden behoud en Leden werving. Onze afdelingen Veenendaal en Woudenberg zijn daar de afgelopen twee jaar het meest succesvol in. Wat kunnen we van hen leren? Ali Groebe, voorzitter van de afdeling Veenendaal, vertelt over de inzet van haar afdeling en we wisselen ideeën.

Ook laten we zien wat onze plannen zijn voor een goede scouting van mensen voor verschillende functies binnen onze partij. Bij de behandeling van de Begroting 2016 heeft u het bestuur gevraagd met voorstellen te komen voor een gewestelijk activiteiten fonds. Peter Weijland praat u bij en de initiatiefnemers houden een ‘elevator pitch’. De vluchtelingen opvang en de woning opgave in Amersfoort komen voorbij en u wordt bijgepraat op actualiteiten uit onze Provinciale Statenfractie en de Waterschap fractie. Voor landelijke actualiteiten krijgt u een update van onze regionale leden uit de Tweede – en Eerste Kamer.

Kom dus vooral op zaterdag 19 maart as naar de vergadering van de PvdA Gewest Utrecht. Inloop vanaf 09.35 uur. We starten om 10.00 uur en stoppen rond 12.00 uur.

Locatie:  Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM

We hopen U te ontmoeten op 19 maart as! Alle leden uit ons gewest zijn van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. vaststellen verslag vergadering 23 januari 2016 (bijlage)
 3. gewijzigde statuten en reglementen, Erwin Kordes
 4. opzet scoutingplan gewest Utrecht (bijlage) Pim Paulusma
 5. Thema Ledenbehoud / Ledenwerving
  Presentatie afdeling Veenendaal, Ali Groebe, als meest succesvolle afdeling
  binnen ons gewest op dit thema en vervolgens een brede discussie hierover
 6. Actualiteiten afdeling Amersfoort / Bunschoten (gastafdeling)
  Louis de Combé met aandacht voor vluchtelingenopvang en de woning opgave
 7. Vaststelling procedure voortgangsgesprekken PS en HDSR PvdAfracties
 8. Eerste melding bestuurswisselingen en herbenoemingen
 9. Beoogde voortzetting Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (GAO) (bijlage)
 10. Jaarverslagen 2015: gewest, PS, HDSR, AGV, VenV, Rivierenland en GAO
  (zeven bijlagen)
 11. Voorstellen activiteitenbudget Gewest Utrecht
  invulling reserve surplus op Begroting 2016, (bijlage) Peter Weijland en pitches voorgestelde acties
 12. Actualiteiten uit de PS fractie, door Kees de Kruijf
 13. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 14. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace, Loes, Jopie)
 15. Rondvraag

Bijlagen:

01 Agenda

02 verslag GV 20160123

04 Scoutingplan gewest Utrecht

07 procedure voortgangsgesprekken fractieleden PS en HDSR, periode 2015-2019

09 Beoogde voortzetting Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (GAO)

10a Jaarverslag 2015 Gewest Utrecht

10b Jaarverslag 2015 PS definitief

10c Jaarverslag 2015 PvdAfractie HDSR

10d Jaarverslag 2015 PvdAfractie AGV

10e Jaarverslag 2015 PvdAfractie VenV

10f Jaarverslag 2015 PvdAfractie Rivierenland

10g Jaarverslag 2014 en 2015 GAO

11b Aanvragen gewestelijke activiteiten

11c magazine aanvraag 11maart16