Gewestelijke vergadering in Wijk bij Duurstede op 7 september

27 augustus 2019

Locatie: Hotel – Restaurant “De Gouden Leeuw”, Zandweg 8, 3962 EC Wijk bij Duurstede

Inloop vanaf 9.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur.

Agenda

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 28 mei 2019
 4. Nabespreking resultaten beide verkiezingen en wat dit kan gaan betekenen voor volgende campagnes
 5. Speerpunten uit ons Jaarplan 2019
  Zoals toegezegd meer uitgewerkte speerpunten en een indicatie over wanneer.
 6. Stand van zaken bij achtereenvolgens de Provinciale Staten en het waterschap HDSR.
  In beide gevallen neemt de PvdA deel aan de coalitie. We kijken wat er al te zeggen is over hoe de samenwerking verloopt.
 7. Rondvraag en sluiting

Stukken

3 Verslag 2019, 05, 28

5 Jaarplan 2019 PVDA Gewest Utrecht Belangrijkste acties

 

Verslag 2019, 09 07