Door op 23 maart 2015

Gewestelijke vergadering in Loenen aan de Vecht

Locatie: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET, Loenen aan de Vecht

Datum: 28 maart 2015, 10.00 – 12.30
Het doet ons genoegen om je uit te nodigen voor de gewestelijke vergadering.

We starten om 10.00 uur en ronden uiterlijk af om 12.30 uur.

’t Web is goed met openbaar vervoer te bereiken (regelmatige diensten vanuit Utrecht en Amsterdam en Hilversum) en er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Op de gewestelijke vergadering zijn alle leden van harte welkom. Graag tot ziens!

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. vaststellen verslag vergadering 13 december 2014
 3. Terugblik op de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur van 18 maart jl.
 4. Afscheid vertrekkende bestuurders en welkom aan de nieuwe bestuurders
 5. Presentatie Hans Brouwer over de Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (GAO)
 6. Presentatie Wessel Toonen over de Gewestelijke Adviesgroep Europa
 7. Presentatie Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA, afdeling Stichtse Vecht, oa samenwerking  op sociaal terrein met Weesp en Wijdemeren (garantiebanen)
 8. Vaststelling Jaarplan 2015 en Jaarrekening 2014
 9. Actualiteiten uit de PS fractie, door Kees de Kruijf / Rob van Muilekom
 10. Actualiteiten uit de Waterschap fracties, door Jan Reerink (HDSR) en Aart van Malenstein (VenV)
 11. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

2 20141213 verslag GV

8a Jaarplan 2015 concept v2

8b Jaarrekening 2014

8c Kasverklaring 2014

Waar ben je naar op zoek?