Door op 26 juni 2015

Gewestelijke vergadering in Veenendaal

De Gewestelijke vergadering wordt gehouden op

zaterdag 27 juni 2015 om 10.00 uur

in het Ontmoetingshuis,

Spiesheem 54, 3907 NJ  Veenendaal (www.ontmoetingshuis.nl)

 

Agenda

Inloop vanaf 09.15 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur

1  Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2 verslag vergadering 28 maart 2015

3  Terugkoppeling enquête verkiezingscampagne

4  voorbereidingen ROSA-leergang, najaar 2015

__

Thema over Politiek van Waarde

Waardengedragen politiek en de toekomst van de verzorgingsstaat.

Met presentaties van: 

 5  Annemarieke Nierop (Wiardi Beckman Stichting) en 

 6  Bülent Isik (gemeenteraadslid Utrecht en ambassadeur van Waarde).

__

7  Presentatie vanuit de afdeling Veenendaal

8  herbenoemingen en afscheid gewestelijk bestuursleden

9  Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom

10  Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Frans van Bork (HDSR)

11  Rondvraag en sluiting

Volgende gewestelijke vergadering:  3 oktober 2015, 10.00 uur, locatie volgt.

 

Hieronder kun je de stukken downloaden

1 Agenda

2 verslag vergadering 28 maart 2015

8 herbenoemingen en afscheid gewestelijk bestuursleden