Door Gert Mulder op 26 juni 2015

Gewestelijke vergadering in Veenendaal

De Gewestelijke vergadering wordt gehouden op

zaterdag 27 juni 2015 om 10.00 uur

in het Ontmoetingshuis,

Spiesheem 54, 3907 NJ  Veenendaal (www.ontmoetingshuis.nl)

 

Agenda

Inloop vanaf 09.15 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur

1  Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2 verslag vergadering 28 maart 2015

3  Terugkoppeling enquête verkiezingscampagne

4  voorbereidingen ROSA-leergang, najaar 2015

__

Thema over Politiek van Waarde

Waardengedragen politiek en de toekomst van de verzorgingsstaat.

Met presentaties van: 

 5  Annemarieke Nierop (Wiardi Beckman Stichting) en 

 6  Bülent Isik (gemeenteraadslid Utrecht en ambassadeur van Waarde).

__

7  Presentatie vanuit de afdeling Veenendaal

8  herbenoemingen en afscheid gewestelijk bestuursleden

9  Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom

10  Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Frans van Bork (HDSR)

11  Rondvraag en sluiting

Volgende gewestelijke vergadering:  3 oktober 2015, 10.00 uur, locatie volgt.

 

Hieronder kun je de stukken downloaden

1 Agenda

2 verslag vergadering 28 maart 2015

8 herbenoemingen en afscheid gewestelijk bestuursleden

 

Gert Mulder

Gert Mulder

Ik ben 66 jaar en woon, samen met mijn vrouw Didi, in het centrum van Utrecht. Wij hebben vier kinderen, twee van onszelf en twee aangetrouwd, en vier kleinkinderen. Mijn moeder is dementerend en ervaart, naast de onze, aandacht en zorg in een verzorgingstehuis in mijn geboortestad Zwolle. Mijn politieke thuis vind ik al decennia

Meer over Gert Mulder