Door op 23 januari 2016

Gewestelijke vergadering in Zeist over Wonen

Het doet ons genoegen om je uit te nodigen voor de gewestelijke vergadering.

Locatie:Stadhuis van Zeist, Het Rond 1

Datum: 23 januari 2016

We starten om 10.00 uur en ronden uiterlijk af om12.30 uur.

 

Op de gewestelijke vergadering zijn alle leden van harte welkom. Graag tot ziens!

Agenda

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. vaststellen verslag vergadering 3 oktober 2015 (bijlage)
 3. concept jaarrekening 2015, ter vaststelling (bijlage) (toelichting Peter)
 4. Thema: De verdeling van woonruimte onder mensen met lagere inkomens, waarbij ook scheefwoners, statushouders en ouderen worden betrokken.
  We bespreken dit samen met
  Jannie Komduur, beleidsmedewerker Nederlandse Woonbond,
  Albert de Vries, lid Tweede Kamer PvdA en
  Hans Goorhuis, manager woondiensten bij Patrimonium in Veenendaal en PvdA raadslid in Zeist.
 5. concept Werkplan 2016 Gewestbestuur, waarin opgenomen begroting 2016, ter vaststelling (bijlage) (toelichting Erwin en Peter)
 6. Actualiteiten afdeling Zeist, door iemand van PvdA afdeling Zeist
 7. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 8. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 9. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Loes, Grace, Jopie)
 10. Rondvraag en sluiting

 

Bijlagen:

Bijlage 2 verslag vergadering 3 oktober 2015

Bijlage 3a: Jaarrekening 2015

Bijlage 3b: Kasverklaring 2015

Bijlage 4: Reactie Woonbond op Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt

Bijlage 5: Werkplan PvdA gewest Utrecht 2016 concept tbv gewestvergadering