Door Sytse Koopmans op 4 mei 2017

Gewestelijke vergadering op 13 mei in Maarssen

Locatie: Trefpunt Maarssen, Kerkweg 21, 3603 CL MAARSSEN, 0346-561676

 

 

Inloop vanaf 09.35 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.15 uur

 

AGENDA 

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vergadering 18 februari 2017 (zie toegevoegde stukken onderaan)
 3. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. ( Jopie)
  We staan even stil bij hoe er binnen de partij nu gewerkt wordt aan de vernieuwing die nodig is na de zeer teleurstellende uitslag van de Tweede Kamer verkiezing. Wat gebeurt er binnen de partij? En er wordt een voorstel gedaan om tweede helft september ook innen het gewest de inhoudelijke discussie met elkaar aan te gaan.
 4. Bestuurswisselingen
  Pim Paulusma treedt terug.
 5. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 6. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink
 7. Rondvraag en sluiting

 

Om 11.00 start dan de themadiscussie over Duurzaamheid.

Het eerste aspect is de politieke lijn: wat kun je landelijk doen.

Het andere is wat je plaatselijk kunt doen.

 • Sven Jense van Klimaatlobby zal een inleiding geven en stelt betrekkelijke eenvoudig in te voeren voorstellen voor.
  Presentatie Sven: klik hier.
 • Vanuit het Waterschap geeft Constantijn Jansen op de Haar inbreng ten aanzien van Duurzaamheid.
  Duurzaamheid – Waterschappen – Constantijn Jansen op de Haar
 • Ali Essousi zal vanuit de provincie toelichten wat je plaatselijk en in de provincie kunt doen.

Daarna discussie.
Het gaat er om dat er als resultaat concrete voorstellen te benoemen zijn. De discussie over dit thema zal ook na de 13e door gaan.

Verslag vergadering PvdA gewest Utrecht van 13 mei 2017

Stukken:

2. Verslag gewestelijke vergadering 2017, 02, 18

 

 

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans