Gewestelijke vergadering op 14 april in Veenendaal

Door Sytse Koopmans op 5 april 2018

We blikken terug op de gemeenteraadsverkiezingen en proberen met elkaar de uitslag te duiden. Een aantal leden uit afdelingen is gevraagd een voorzetje te verzorgen.
We willen vooral leren van elkaars positieve ervaringen en zo lessen trekken ten behoeve van de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap in dit najaar en voorjaar 2019.

Locatie: Activiteitencentrum Duivenwal. Adres: Hoek Duivenwal/Kerkewijk; 3901 ZA Veenendaal.

Er is parkeergelegenheid op het terrein van theater De Lampegiet, Kerkewijk. Voor dit terrein moeten parkeerders sinds kort vooraf een kaartje kopen bij de automaat die vooraan staat. Voor de duur dat ze er blijven staan. Dit kaartje zichtbaar op het dashboard neerleggen. Met de bus of trein komen kan ook. Vanaf Veenendaal centraal station ben je er in 10 minuten lopen.
Inloop vanaf 09.35 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.30 uur

Agenda

We beginnen met het inhoudelijke deel: De gemeenteraadsverkiezingen en we proberen met elkaar de uitslag te duiden.
Een aantal leden uit afdelingen is gevraagd een voorzetje te verzorgen.
We willen vooral leren van elkaars positieve ervaringen en zo lessen trekken ten behoeve van de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en get Waterschap in dit najaar en voorkaar 2019.

Het formele deel van de vergadering:

 1. Vaststelling agenda en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vergadering 3 februari 2018
 3. Vaststelling opdracht aan en bemensing van twee kandidaatstellings-adviescommissies en twee programmacommissies.
  Hier onder vindt u deze stukken als nummers 1-4. De stukken vanaf nummer 5 gaan over profielen en competenties. Ook deze worden formeel vastgesteld.
  Streven is om de lijsttrekkers voor beide verkiezingen op 4 juli te kiezen. Beiden kunnen dan adviseren over de programma’s en de kandidatenlijsten die op 29 september worden vastgesteld.
 4. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 5. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 6. Als er vertegenwoordigers aanwezig zijn: actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij.
 7. Rondvraag en sluiting

Stukken

Agenda 14 april 2018

Verslag 2018, 02, 03

1- Programma cie Waterschap + opdracht t.b.v. 14 april

2- Programma cie PS + opdracht t.b.v. 14 april

3- Opdracht KSC Waterschap 2019 t.b.v. 14 april

4 -0pdracht KSC PS 2019 t.b.v. 14 april

5- Profielen Waterschap 2019 t.b.v. 14 april

6. Profielen PS 2019 corr

7- Competenties voor alle profielen t.b.v. 14 april

8- Profiel PvdA t.b.v. 14 april

Verslag 2018, 04, 14b

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans