Door Gert Mulder op 1 juni 2016

Gewestelijke vergadering over “De Nieuwe School”

Graag nodigen wij je uit voor de gewestelijke vergadering op 4 juni a.s. in het NBC te Nieuwegein.

 

 

Agenda

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. vaststellen verslag vergadering 19 maart 2016 (bijlage)
 3. Thema: “De Nieuwe School – De Strijd voor één samenleving, voor kansen voor ieder kindaan de hand van het essay hierover, recentelijk gepubliceerd door Diederik Samsom.
  Presentaties: Loes Ypma (lid Tweede Kamer) en Rinda den Besten (voorzitter PO-raad)
 4. Bestuurswisselingen / herbenoeming (bijlage)
 5. Voorstel activiteitenbudget Gewest Utrecht – invulling reserve surplus op Begroting 2016, Peter Weijland (bijlage)
 6. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 7. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 8. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace, Loes, Jopie)
 9. Rondvraag en sluiting

 

’s Middags begint op dezelfde locatie om 13 uur de Politieke Ledenraad.

Volgende gewestelijke vergadering: 1 oktober 2016, 10.00 uur, locatie volgt.

Alle reden om erbij aanwezig te willen zijn en elkaar weer te ontmoeten.

Aanvang 10 uur, afronding 12 uur.

Bijlagen:

1 Agenda

2 verslagGV 20160319

4 Bestuursvoordracht

5 Voorstel Gewestlijk Activiteitenfonds

Gert Mulder

Gert Mulder

Ik ben 66 jaar en woon, samen met mijn vrouw Didi, in het centrum van Utrecht. Wij hebben vier kinderen, twee van onszelf en twee aangetrouwd, en vier kleinkinderen. Mijn moeder is dementerend en ervaart, naast de onze, aandacht en zorg in een verzorgingstehuis in mijn geboortestad Zwolle. Mijn politieke thuis vind ik al decennia

Meer over Gert Mulder