Door Wim Verhage op 16 maart 2017

Kiezers bedankt!

De Tweede Kamer verkiezingen zijn voor de PvdA rampzalig verlopen. Ondanks dat hebben veel inwoners in het stemlokaal hun vertrouwen aan onze partij gegeven. Ontzettend bedankt hiervoor!

De PvdA fractie in de staten van Utrecht is, net als de rest van de partij, teleurgesteld maar niet verslagen.

Misschien zijn we ook wel een beetje zondebok geworden van alles wat moeilijk was afgelopen jaren. Maar als partij zijn we niet in staat gebleken om de successen van de afgelopen vier jaar om te zetten in zetels.

En dat terwijl we genoeg successen te melden hebben:

  • Het begrotingstekort is op een gezonde manier omgezet in een begrotingsoverschot .
  • De werkloosheid is fors afgenomen.
  • Schijnconstructies en arbeidsuitbuiting zijn hard aangepakt.
  • Het integratiebeleid in Rotterdam is een wereldwijd voorbeeld.
  • We spelen een belangrijke rol in Europa.

We kunnen zo nog wel even doorgaan. Geweldige prestaties, die allemaal de toets der sociaaldemocratie glansrijk doorstaan. Maar we hebben dit de kiezers niet duidelijk weten te maken.

Samen met Lodewijk gaan we verder met knokken, niet alleen voor onze kiezers maar voor de belangen van alle Nederlanders.

Wim Verhage

Wim Verhage

Als geboren en getogen Loenenaar ben ik vanuit een betrokkenheid bij het Vechtplassengebied al in 1998 deel gaan uitmaken van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Loenen, waar ik vanaf 2002 voorzitter van de PvdA fractie was. Meerdere malen heb ik een belangrijke rol vervuld als (in-)formateur bij het tot stand brengen van colleges waarvoor

Meer over Wim Verhage