18 september: Ledenvergadering over samenwerking PvdA en GroenLinks in Vergadercentrum Domstad in Utrecht

Door Sytse Koopmans op 13 september 2021

Graag nodigen we je uit voor de gewestelijke ledenvergadering op zaterdag 18 september. Gelukkig kan het weer live, de zaal is groot genoeg om de 1,5 meter aan te kunnen houden. Tijd: van 10.00-12.30.

Plaats Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

We starten met het vergaderdeel, vanaf 11.00 is het inhoudelijke bespreking met als gastspreker Frank van de Wolde.

Het gaat vandaag vooral over samenwerking bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Er wordt overal gewerkt aan concept verkiezingsprogramma’s en concept- kandidatenlijsten. Vaak doen afdelingen mee onder de naam PvdA maar ook combinaties PvdA/GroenLinks komen voor als ook onder lokale namen. Besluiten in de afdelingen zijn hierover meestal al genomen. We  willen praten over de voor- en nadelen van dit soort samenwerkingen en hoe je zo’n samenwerking het beste vorm kunt geven.

Als gastspreker komt Frank om met ons in gesprek gaan, verdere vragen we naar ervaringen vanuit diverse verbanden. Vertegenwoordigers uit afdelingen waar dit thema speelt worden gevraagd een pitch te geven. Frank is actief in de discussie over een mogelijke fusie met GroenLinks.

Zie de volledige agenda: link

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans