Door op 25 april 2014

Programmacommissie Provinciale Staten

Voor de programmacommissie provinciale staten verkiezingen 2015 worden enthousiaste leden gezocht!!

In Maart 2015 zullen Provinciale Statenverkiezingen plaats vinden. In het gewest Utrecht van de Pvda zijn de voorbereidingen van die verkiezingen inmiddels gestart.

Zo zal op korte termijn een programma commissie worden benoemd die tot taak heeft het ontwerp verkiezingsprogramma op te stellen. Dat verkiezingsprogramma moet kort en krachtig zijn en leiden tot een scherpe profilering van de PvdA in de provinciale staten van Utrecht. Bij het opstellen van het programma wordt op een interactieve wijze gewerkt, waarbij PvdA leden in Utrecht maar ook externen, worden betrokken.

Voor de programma commissie hebben we inmiddels een voorzitter gevonden: Rob van Muilekom, PvdA lid en oud-wethouder uit Amersfoort. Hij is zeer gemotiveerd om, samen met een team enthousiaste PvdA leden, tot het gevraagde ontwerp verkiezingsprogramma te komen.

Voor de commissie vragen we leden die aan de volgende criteria voldoen.

De kandidaat:

  • Beschikt over een duidelijk sociaal- democratisch profiel en gedegen kennis van de partij;
  • Heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van provinciale politiek en beleid;
  • Beschikt over een visie ( korte/ lange termijn) op het provinciale bestuur en de rol van de PvdA daarin;
  • Is een teamspeler die samen met de andere commissieleden en op een interactieve wijze, tot een duidelijk geprofileerd verkiezingsprogramma kan komen;
  • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Als je lid van de programma commissie wilt worden, verzoek ik je uiterlijk 6 mei je belangstelling , voorzien van CV, per mail bij mij kenbaar te maken.
Samen met de voorzitter van de programmacommissie zal een selectie worden gemaakt, waarna het gewestelijke bestuur de commissie zal benoemen.

Met vriendelijke groet
Yvon Horsten – van Santen
Voorzitter a.i. gewestelijke bestuur PvdA Utrecht
Emailadres: [email protected]