Door Wim Verhage op 5 juni 2014

Statenleden gezocht

In het voorjaar van 2015 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Dat betekent werk aan de winkel voor de PvdA in het gewest Utrecht.

De PvdA is momenteel in de Staten van Utrecht met een zevenkoppig team aanwezig, dat met verve het sociaal democratische gedachtegoed uitdraagt.

Het team opereert in een politieke omgeving die gedomineerd wordt door een enigszins behoudende coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.
De PvdA zorgt voor een progressief geluid in de Staten.

Wij willen dit geluid bij de komende verkiezingen versterken om de grondtoon van de politiek in de provincie te wijzigen.

Daar hebben we jou bij nodig!

Wie zoeken wij:

We zoeken PvdA leden die hun steentje willen bijdragen aan de vormgeving en uitvoering van een progressieve provinciale politiek, vanuit de sociaal democratische invalshoek.

Wij zoeken goed gekwalificeerde partijleden die hun kennis, ervaring en een deel van hun (vrije) tijd willen inzetten om dit doel te bereiken.

Wij zoeken doeners en denkers, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen.

Betrokkenheid, relativeringsvermogen, gevoel voor humor en het sociaal democratische hart op de goede plaats, zijn kwaliteiten die goed binnen het team passen dat ons voor ogen staat.

Geïnteresseerd?

Kom dan luisteren, praten en je verder oriënteren op het statenlidmaatschap.

Op 25 juni a.s. houden wij een voorlichtingsavond in het provinciehuis (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht). We starten om 20.00 uur.

De huidige fractievoorzitter Kees de Kruijf en de voorzitter van het gewestbestuur Yvon Horsten zullen aanwezig zijn om een toelichting op het werk te geven en om vragen te beantwoorden.

Je bent van harte uitgenodigd!

Wim Verhage

Wim Verhage

Als geboren en getogen Loenenaar ben ik vanuit een betrokkenheid bij het Vechtplassengebied al in 1998 deel gaan uitmaken van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Loenen, waar ik vanaf 2002 voorzitter van de PvdA fractie was. Meerdere malen heb ik een belangrijke rol vervuld als (in-)formateur bij het tot stand brengen van colleges waarvoor

Meer over Wim Verhage