Voorcongres over WERK op zaterdagmiddag 7 februari a.s.

7 februari 2020

Ter voor bereiding op het PvdA-congres in NBC in Nieuwegein organiseert het gewest zaterdagmiddag 7 februari a.s. 13.00 – 16.00 in Zalencentrum Seven, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht een VOORCONGRES.
Op deze bijeenkomst willen wij met de gewestelijke PvdA leden het Rapport van de commissie Borstlap bespreken https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/publicaties/2020/01/23/eindrapport-commissie-regulering-van-werk

We willen de adviezen van de commissie over de regulering van werk met elkaar doornemen om met belangrijke aanbevelingen (bijv. in de vorm van moties) voor de PvdA te komen en op het congres in te dienen.

In verband met het aantal deelnemers aanmelden bij: [email protected]

Op de agenda van het congres zelf staan o.a. de behandeling van (actuele) moties en de aanpassing van statuten en reglement en eventuele amendementen. De actuele moties kunnen worden gesteund op het voorcongres maar dit kan tot 8 februari ook in de Ledenkamer van de PvdA.

Het voorstel voor aanpassing van de statuten en reglementen is amendeerbaar en ook te vinden in de Ledenkamer. De Ledenkamer is vanaf nu geopend en is met deze link te bereiken. Vanwege noodzakelijke technische updates is de Ledenkamer later geopend dan gepland. In overleg met het Presidium is daarom besloten de Ledenkamer langer open te houden. De ledenkamer sluit op 8 februari. De voorstellen met voldoende ondersteuningsverklaringen komen daarna in het Stemlokaal inclusief de voorstellen van de verschillende Voorcongressen. Voor actuele moties, die betrekking hebben op zaken die zich hebben voorgedaan, na het sluiten van de ledenkamer in eerste termijn, opent de Ledenkamer opnieuw tussen 17 februari en 2 maart. Voor vragen over ledendemocratie mail naar [email protected]

N.B. De belangrijkste aanbevelingen van de commissie Borstlap vind je in hoofdstuk 5 en 6:

 1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af

 • Ontlast het werkgeverschap en vergroot de manoeuvreerruimte binnen duurzame arbeidsrelaties
 • Beprijs tijdelijke arbeidsovereenkomsten; en
 • Waarborg dat tijdelijk werk echt tijdelijk wordt ingezet
 1. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen

 • Zorg voor een hanteerbare en eigentijdse afbakening tussen zelfstandigen en werknemers;
 • Ga oneigenlijk gebruik van driehoeksverhoudingen tegen;
 • Verminder de keuzevrijheid in contractvormen; en
 • Vergroot de opeisbaarheid van rechten van werkenden.
 1. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren

 • Ken iedereen een individueel ontwikkelbudget toe;
 • Creëer een loopbaanwinkel die alle werkenden ondersteunt bij het gebruikmaken van het ontwikkelbudget;
 • Kom tot een geïntegreerde aanpak om het risico van kennisveroudering tegen te gaan.
 1. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden

 • Kom tot lagere lasten op arbeid en een gelijke fiscale behandeling van arbeid;
 • Naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden; en
 • Naar uniforme voorwaarden voor pensioenvoorzieningen.
 1. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

 • Voorkom langdurige uitval door tijdige switches van werk naar werk en ondersteun dat door een effectieve publiek-private samenwerking;
 • Organiseer wederkerigheid; en
 • Investeer in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt.

Belangrijkste aanbevelingen