22 november 2013

Gezocht: Oudere Socialisten (bij voorkeur Vrouwen van buiten de stad)

Al circa 20 jaar bestaat in het gewest Utrecht een Adviesgroep Ouderenbeleid (GAO). Formeel adviseren wij vooral de Statenfractie, maar we houden ons ook bezig met de landelijke politiek, en we sturen soms een advies aan de raadsfracties (vaak vermomd als enquête).

Zo nu en dan hebben we behoefte aan doorstroming en vernieuwing. Zo ook nu.

Daarom nodigen we oudere partijleden die kennis hebben van of belangstelling hebben voor pensioenen, wonen, zorg e.d., zich als lid voor de GAO te melden. Dat kan het best bij de voorzitter, Hans Brouwer te Wijk bij Duurstede: j.m.brouwer@hetnet.nl.

O ja, we vergaderen meestal de eerste vrijdagochtend van de maand. We hebben geen strikte leeftijdsgrens, maar we hebben nog nooit iemand van onder de 50 ontmoet, die zich oud vindt.

Gezien de huidige samenstelling van de groep, hopen we dat vooral vrouwen zich zullen melden, liefst van buiten de stad Utrecht. (Maar in alle bescheidenheid kunnen ook mannen zich melden, zelfs uit de stad!).