Door op 23 februari 2015

WMO enquête Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid PvdA

Begin dit jaar is een nieuwe wet van kracht geworden , die de gemeenten (nog) meer verantwoordelijkheid geeft voor de zorg en de huishoudelijke hulp.
Blijkens berichten in de media – en zeker ook van betrokkenen- voeren de gemeenten deze Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 op veel , van elkaar afwijkende manieren uit.
Omdat vooral veel ouderen te maken hebben met de Wmo 2015 en op geen enkel punt een volledig inzicht is hoe in onze provincie de uitvoering lokaal is geregeld, heeft onze adviesgroep op zich genomen om een rapportage samen te stellen.

Wij zouden het zeer waarderen , wanneer u bijgaande lijst zou willen invullen, door fractie en bestuur, al dan niet gezamenlijk.
We zijn van plan aan de hand van de reacties een bijeenkomst over het onderwerp te organiseren, waarin de uitkomsten en de ervaringen van ‘best practices’ aan de orde komen.

In afwachting van de terugzending (uiterlijk 15 maart )en bij voorbaat u daarvoor bedankend,
Met vriendelijke groeten
Namen de Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid PvdA,

J.M. Brouwer
Voorzitter Gewestelijke adviesgroep Ouderenbeleid Utrecht
Oude Kweek 22
3962 HP Wijk bij Duurstede
0343-571982
j.m.brouwer@hetnet.nl

 

WMO vragenlijst