Door Frans van Bork op 1 februari 2017

Jaarverslag PvdA in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2016

Met een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de provincie Utrecht tot werkgebied is het HDSR een belangrijke overheid in de provincie Utrecht. Het werkgebied van het HDSR beslaat het gebied tussen Rhenen, Breukelen, Bodegraven en Schoonhoven dus inclusief de stad Utrecht. Aan de oostkant de hoge en droge Utrechtse Heuvelrug, in het midden de grootstedelijke agglomeratie Utrecht en in het westen het natte laaggelegen Veenweidegebied. Met andere woorden: een ingewikkeld waterhuishoudingsgebied met ook nog eens de grote rivierdijk van Rhenen tot Schoonhoven in onderhoud. Onze fractie  kent dit gebied  goed: Jan Reerink, fractievoorzitter,  komt uit Zeist aan de Heuvelrug, Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad, komt uit de stad Utrecht en Frans van Bork woont in Woerden, midden in het Veenweidegebied.

In bijgaand verslag worden vooral de zaken belicht die wij als fractie in 2016 hebben opgepakt.

Jaarverslag 2016 fractie HDSR

 

Frans van Bork

Frans van Bork

Ik ben Frans van Bork uit Woerden. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag voor Europese zaken. Een groot aantal jaren ben ik actief geweest als voorzitter van de PvdA-afdeling Woerden en later als lid van het Gewestbestuur. Graag heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen

Meer over Frans van Bork