In stand houden insectenwereld

Door Jan Reerink op 17 december 2017

De PvdA heeft 100% steun gekregen van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor haar initiatief om te laten onderzoeken of en hoe het waterschap als waterbeheerder en dijkenbouwer kan bijdragen aan  het tegengaan van de terugloop van de soorten en het aantal insecten. De aanleiding hiervoor zijn de verontrustende berichten over de terugloop van de biodiversiteit bij insecten, maar ook van de hoeveelheid insecten.

Het voorstel is om dit onderzoek landelijk te laten aanpakken door de Unie van Waterschappen en de Stowa (stichting toegepast onderzoek waterbeheer).

Intussen zal het hoogheemraadschap in zijn concrete werk een goede leefwereld voor insecten bevorderen.

Ook heeft de PvdA in het bestuur van HDSR brede steun gekregen voor haar voorstel om in de duurzaamheidsagenda van het waterschap de verwijdering zg. nieuwe stoffen in het afvalwater een hoge prioriteit te geven. Het gaat hier om medicijnresten, hormonen, gewasbestrijdingsmiddelen, zware metalen en microplastics.

Door deze twee nieuwe initiatieven kan ook het waterschap bijdragen aan de verdere verbetering van de volksgezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit in Utrecht.

Jan Reerink

Jan Reerink

Jan Reerink ( 1948) studeerde rechten in Groningen en was werkzaam in de sociale rechtshulp en in de strafrechtsector.  Sinds zijn pensioen in 2013 heeft hij meer tijd voor de waterschapswereld en de Partij van de Arbeid . Hij bekleedt enkele toezichtfuncties in de welzijnssector en gaat er graag op uit in de natuur. Hij

Meer over Jan Reerink