Terugblik op de verkiezingen en dank aan onze werkers

Door Rob van Muilekom op 24 maart 2019

Wat hebben we het afgelopen half jaar hard gewerkt met elkaar om de PvdA met sociale en inhoudelijke verkiezingsprogramma’s, goede kandidatenlijsten en een stevige campagne goed in beeld te brengen bij de kiezers. Het resultaat is dat we in de provincie nu 4 zetels hebben en daar zijn we tevreden mee. Weliswaar 1 zetel minder dan 4 jaar geleden, maar we hebben als PvdA meer stemmen gehaald dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het resultaat bij het waterschap HDSR is vergelijkbaar, ook daar meer stemmen, zelfs meer dan 1000 extra ten opzichte van vier jaar geleden. Maar ook hier moest helaas op het laatste moment een zetel ingeleverd worden.

Abrupt en vreselijk werd de campagne opgeschrikt door het schietincident in de tram. Dan blijkt campagnevoeren er helemaal niet toe te doen. En de opkomst van Forum voor Democratie in heel Nederland was toch wel de grote verrassing.

Op diverse plekken in de provincie hebben onze vrijwilligers zich ingezet om samen de campagne inhoud en vorm te geven. Er waren zo’n 40 debatten, er waren 4 slingers met de rode bus en niet te vergeten speciale bijeenkomsten zoals de klimaatbijeenkomst in Benschop. Ook de flyer- en plakploegen mogen niet vergeten worden. Wij zijn trots op jullie allen.

Inmiddels zijn de onderhandelingen in de provincie al gestart onder leiding van Bram van Ojik van GroenLinks. Bij HDSR is het eerste gesprek met alle lijsttrekkers ook geweest en de onderhandelingen worden ter hand genomen door Frits Lintmeijer namens WaterNatuurlijk. In zowel provincie als waterschap gaan we kijken of er een aantrekkelijk groen, sociaal en toekomstgericht akkoord in elkaar getimmerd kan worden. Waarbij we kunnen laten zien dat Utrecht er is voor iedereen. Ambitie, daadkracht en een goed bestuur in goede samenwerking met de inwoners, gemeenten, waterschappen en provincie zijn daarbij van groot belang. Als aan al die wensen wordt voldaan kan het interessant zijn om deel te gaan nemen aan een nieuwe coalitie.

In ieder geval worden Julie, Osman, Wilma, Rob, Nanda en Constantijn binnenkort benoemd als volksvertegenwoordiger. Ze hebben er allen zin in om samen de komende 4 jaren mooie zaken te bereiken voor de Utrechters en de Stichtse Rijnlanders. En ook dan houden we contact met allen die in de campagne actief zijn geweest. Want dat zijn mensen waar je op kunt bouwen.

Heel hartelijk dank voor jullie inzet en steun!

Rob van Muilekom en Constantijn Jansen op de Haar

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom