Door Constantijn Jansen op de Haar op 6 februari 2016

Zonnepark rioolwaterzuivering De Bilt

Op initiatief van Constantijn Jansen op de Haar (Hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden voor de Partij van de Arbeid) heeft het Hoogheemraadschap een krediet van €405.000,- vrij gemaakt voor het realiseren van een zonnepark bij de rioolwaterzuivering in De Bilt. Het park zal bestaan uit 1000 zonnepanelen. Aanleiding voor het beschikbaar stellen van het krediet is een duurzaam initiatief van BENG!, de energiecoöperatie van inwoners en bedrijven in de gemeente De Bilt. BENG! streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030 en heeft zich sinds haar oprichting in 2013 ingespannen om een zonnepark te realiseren op een stuk ongebruikte grond op het terrein van de zuiveringsinstallatie.

BENG! heeft het waterschap eind 2013 benaderd met de vraag of er mogelijkheden waren om op een deel van het terrein van de waterzuiveringsinstallatie aan de Groenekanseweg 189 een zonnepark te realiseren. Het zonnepark zou deels door particulieren gefinancierd worden. Voor een ander deel heeft BENG! een rijkssubsidie verkregen, bedoeld voor het stimuleren van de productie van schone en duurzame energie. Het waterschap zou in deze constructie de afnemer van de stroom worden en de bewoners zouden hiervoor via BENG! een afgesproken rendement ontvangen. Het waterschap was enthousiast over de plannen en de twee partijen spraken de gezamenlijke intentie uit om het park op deze manier te realiseren.

Bij de verdere uitwerking bleek het plan via deze constructie echter financieel niet sluitend te krijgen. Om dit duurzame initiatief toch te laten slagen heeft BENG! op verzoek van het hoogheemraadschap zich bereid verklaard het project over te dragen. Met het beschikbaar gestelde krediet kan het waterschap het zonnepark volledig in eigen beheer aanleggen en exploiteren. De hoogte van het krediet is gebaseerd op een belangrijke eis van het waterschapsbestuur: de investering moet in maximaal 15 jaar terugverdiend worden.

De zuiveringsinstallatie kan met de opbrengst van het zonnepark voor 10 tot 20 % in de eigen stroombehoefte voorzien. Het zonnepark wordt in het tweede kwartaal van 2016 gebouwd, zodat het nog voor de zomer in gebruik genomen kan worden. Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar: “Ik ben blij en trots dat we het zonnepark gaan realiseren, omdat het streven naar energieneutraliteit helemaal bij ons waterschap past. Maar, eerlijk is eerlijk, alle credits gaan in dit geval naar BENG! aangezien zij als initiatiefnemer de noodzakelijke voorwaarden hebben gecreëerd, zoals de omgevingsvergunning en de rijkssubsidie.”

Constantijn Jansen op de Haar

Constantijn Jansen op de Haar

Constantijn is een jonge bevlogen talentvolle politicus. Met zijn ervaring uit de Utrechtse gemeenteraad, zijn sterke sociaaldemocratische inslag en zijn ideeën kan hij de sociaaldemocratische waarde naar het waterdomein brengen. Een flinke uitdaging in deze functionele bestuurslaag. Constantijn is met zijn analytische vermogen, zijn (werk)ervaring en zijn sociaaldemocratische gedrevenheid onze PvdA afgevaardigde in het dagelijks bestuur

Meer over Constantijn Jansen op de Haar