Door Julie d’ Hondt op 15 februari 2017

Tunnelvisie

Hoe denkt de PvdA Statenfractie over de spoortunnel bij Maarsbergen?

Maandagavond 13 februari vergaderde de commissie MME in het gemeentehuis van De Utrechtse Heuvelrug over de varianten die voorliggen om het spoor bij Maarsbergen te ondertunnelen. (zie hier een eerder bericht) Besluitvorming hierover in juli was uitgesteld omdat de gedeputeerde op aandringen van de gemeenteraad en de Staten eerst de zogenaamde Bos-Beekvariant wilde doorrekenen. Dit is inmiddels gebeurd en er liggen vier opties voor, waarvan het college voorstelt om de Westvariant met gesloten Tuindorpweg te kiezen.

Onderstaand een weergave van de inbreng van PvdA tijdens de commissievergadering.

Wat de PvdA-fractie betreft vallen twee van de vier varianten af: de dorpsvariant – gering draagvlak bij meerdere bewoners en net als provinciaal ruimtelijk adviseur Roncken vinden wij dat een open tunnelbak dwars door het dorp onvoldoende ruimtelijke kwaliteit biedt. Zijn advies is hier te vinden. De Westvariant met een open Tuindorpweg is geen goede oplossing voor de doorstroming van het verkeer. Dan houden we dus twee varianten over: de Westvariant met gesloten Tuindorpweg en de Bos-Beekvariant.

Lokaal advies

Wij vinden de keuze voor een van de varianten vooral een lokale kwestie, de raadsleden zijn wat ons betreft het beste in staat om de voor- en nadelen van alle varianten af te wegen. De raad heeft, weliswaar met een krappe meerderheid, een voorkeur uitgesproken voor de Westvariant. Ook onze eigen gecombineerde PvdA/GL-fractie heeft daarvoor gekozen. Dan moeten er wel erg zwaarwegende argumenten zijn om daar tegenin te gaan, te meer daar de Bos-Beekvariant zo’n 20 miljoen duurder is.

Kosten

De initiatiefnemers van de Bos-Beekvariant vinden dat deze kostenraming niet goed gedaan is, en dat hun oplossing ongeveer even duur is als de andere varianten. Daar gaan we niet in mee. Wij vertrouwen wij erop dat de provincie de kosten deugdelijk heeft laten berekenen en dat die 55 miljoen kloppen. Wij zijn dan ook geen voorstander van weer een nieuw onderzoek of een second opinion. Wel vinden we dat de uitplaatsing van de twee benzinestations, die noodzakelijk is om de Bos-Beekvariant te kunnen maken en ongeveer 5 miljoen zou kosten, ook in de Westvariant een goed idee zou zijn, dus die rekenen we niet mee, dan is het verschil nog zo’n 15 miljoen.

Droomplan of onverantwoorde investering

De Bos-Beekvariant is volgens de PvdA-fractie de mooiste oplossing, die breed gedragen wordt door de inwoners van Maarsbergen. Maar we betwijfelen ten zeerste of het verantwoord is om 15 miljoen extra overheidsgeld uit te geven aan deze optie. Geld dat ook aan  projecten met verkeersknelpunten kan worden besteed elders in de provincie. Of is de grote rondweg zo nadelig voor de bewoners van de Engweg, het landschap van de Utrechtse Heuvelrug en de cohesie van Maarsbergen dat we erop moeten durven vertrouwen dat die 15 miljoen extra zich uiteindelijk terugverdient in een prachtig dorp?  Onze sympathie ligt bij de Bos-Beekvariant, maar we vinden dat we een verdriedubbeling van de provinciale bijdrage (van 7 naar 22 miljoen) daarvoor een erg grote stap.

We hebben alle argumenten goed gehoord en we gaan daarover binnen de fractie in de aanloop naar de Provinciale Statenvergadering op 13 maart nog eens goed nadenken.

Julie d’Hondt

 

twitter: @JuliePvdA

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt