Door op 14 juni 2013

Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, wil de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samenvoegen. Volgens de wet ARHI moet dan een herindelingsontwerp gemaakt worden. Dat ontwerp is gemaakt en ligt vanaf 17 juni tot en met 16 oktober op het provinciehuis en alle gemeentehuizen ter inzage. Gedurende die periode kan een zienswijze ingediend worden.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/noordvleugelprovincie. Daar is ook alle informatie te vinden over de procedure, het tijdpad en de manier om zo’n zienswijze in te dienen.

In de memorie van toelichting op het wetsontwerp wordt uitvoerig ingegaan op de noodzaak van deze fusie. Ook wordt inzicht gegeven in de grote hoeveelheid rapporten en adviezen van de afgelopen jaren.

De PvdA herkent zich in de argumenten van de minister en steunt zijn streven om per 1 januari 2016 deze nieuwe provincie tot stand gebracht te hebben. Een naam voor deze nieuwe provincie kiest de minister niet, die mag gekozen worden door de drie betrokken provincies. Voor suggesties houdt de afdeling Leusden zich aanbevolen, we zullen ervoor zorgen dat ze op de juiste plek worden ingebracht.

 

20130617 aanbiedingsbrief Noordvleugel minister van BZK

20130614 Wettekst Noordvleugelprovincie

20130614 Memorie van Toelichting Noordvleugelprovincie

20130607 businesscase Noordvleugelprovincie def