Door op 16 september 2014

Aandacht voor risico’s in de Jeugdzorg

In gesprekken met raadsleden en bestuurders binnen de provincie Utrecht heb ik de afgelopen tijd steeds het belang van een goede voorbereiding op incidenten in de jeugdzorg benadrukt. N.a.v. daarvan schoof ik onlangs aan bij de werkconferentie ‘Risico’s en bestuur op maat’ georganiseerd door het ministerie van BZK en schreef ik, op verzoek, deze column voor de nieuwsbrief van het programma Risico’s en verantwoordelijkheden (eveneens BZK). 

Lees hier de hele nieuwsbrief, en bekijk hier de publicatie die verscheen n.a.v. de werkconferentie