Door op 29 mei 2013

Afvalpreventie en afvalscheiding verdienen meer inzet

De provincie laat mogelijkheden lopen om zich in te zetten voor meer afvalpreventie en afvalscheiding. De provincie wil zich terugtrekken uit de samenwerking tussen Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalstoffenbeleid. Dit besluit zal het milieu naar mijn mening niet verbeteren. Daarom heb ik in de commissievergadering gevraagd waarom de provincie zich niet meer in zet voor afvalpreventie en afvalscheiding.

Het provinciebestuur stelt voor om uit te treden uit de afvalverwijdering Utrecht (de AVU). In de AVU werken alle Utrechtse gemeenten en (tot nu toe) de provincie samen om uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid. Dit gaat met name om het sluiten van contracten met afvalverwerkers die huishoudelijk afval verwerken. Het college stelt dat haar rol hierin bescheiden is en dat dit onderwerp niet tot de kerntaken van de provincie behoort. De provincie concludeert dat ze beter uit de AVU kan stappen.

De PvdA vindt het jammer dat de provincie de mogelijkheden om zich via de AVU in te zetten voor meer afvalpreventie en afvalscheiding zo laat lopen.