Door Willy Wagenmans op 13 april 2016

BASF pakt verbeteren veiligheid serieus aan

Tijdens een werkbezoek van een delegatie van Provinciale Staten aan BASF in De Meern heeft de directie van het  bedrijf verklaard de veiligheid voor de werknemers en omwonenden voorop te stellen. De directie erkende dat in het verleden de veiligheid niet altijd voldoende aandacht heeft gehad. Sinds een jaar is het roer om en zijn nieuwe mensen aangesteld die hier wel serieus werk van moeten maken. Er zijn diverse maatregelen getroffen om de veiligheid voor de werknemers te verbeteren en de risico’s van incidenten te verminderen. Er zijn strikte afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die belast is met de vergunningverlening en handhaving. Medewerkers hiervan bevestigen de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Tijdens het werkbezoek heeft het bedrijf toegelicht wat er voor maatregelen in de afgelopen periode zijn getroffen om de veiligheid te verbeteren.

Aanleiding voor het werkbezoek was het debat dat in februari in de Statencommissie is gevoerd naar aanleiding van de recente stillegging van een deel van de productie als gevolg van het overschrijden van milieunormen.  Door Commissielid Willy Wagenmans van de PvdA en andere partijen is toen aangedrongen op een sluitend plan voor de veiligheid bij BASF om een eind te maken aan de reeks van incidenten bij het bedrijf.  Ook de PvdA in de gemeente Utrecht heeft bij herhaling op verbetering van de veiligheid van BASF aangedrongen. Deze inzet lijkt nu vruchten af te werpen. De Omgevingsdienst zal de maatregelen bij BASF via verscherpte controle nadrukkelijk blijven monitoren. De Statencommissie zal hierover regelmatig worden geïnformeerd, zodat aan de bel kan worden getrokken mochten er toch weer veiligheidsproblemen optreden. Als PvdA zullen we de ontwikkelingen bij BASF  nauwlettend blijven volgen.

Willy Wagenmans

Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen.

Meer over Willy Wagenmans