Door Julie d’ Hondt op 28 maart 2018

Bereikbaarheid Uithof staat onder druk

De Uithof groeit en groeit en dat is mooi, want dat levert banen op, ook voor mensen die niet hebben gestudeerd. Maar: je moet er nog wel kunnen komen. De PvdA- Statenfractie schrok dan ook van de brandbrief van de directeur van het Utrecht Science Park- zoals de Uithof officieel heet- die waarschuwt voor de dichtslibbende toegangswegen van en naar de Uithof.

Lange files, die, zeker nu de aanleg van de Uithoflijn vertraagd is, alleen nog maar langer dreigen te worden. Ook de bussen, met name lijn 12 van Utrecht Centraal naar De Uithof, zitten overvol. Daarom hebben wij het college gevraagd om op korte termijn te zorgen voor extra capaciteit op deze route. Maar het probleem is structureler van aard. De fiets is kennelijk geen aantrekkelijk alternatief voor mensen die rondom Utrecht wonen, ondanks de vele stimuleringsregelingen van bedrijven voor de aanschaf van een e-bike. Wat ons betreft moet er snel geïnvesteerd worden in goede snelfietsroutes en fietsenstallingen op de Uithof, zodat niet iedereen via de smalle straatjes van de Utrechtse binnenstad richting de Uithof hoeft.

Ook zou de provincie ervoor moeten zorgen dat het Openbaar Vervoer rond de Uithof wordt verbeterd. Zo hebben wij een tijd geleden gepleit voor continuering van buslijn 150, die vanuit Almere via een aantal gemeenten in ‘t Gooij naar de Uithof reed. Helaas zagen de collegepartijen daar de noodzaak niet van in en is de lijn inmiddels opgeheven. Wat de PvdA betreft moet de Uithof beter bereikbaar gemaakt worden vanuit de omliggende treinstations, via bus/fietsverbindingen vanaf Bilthoven, Driebergen-Zeist en Utrecht Vaartsche Rijn. We hopen dat de nieuwe gedeputeerde mobiliteit inziet dat het bereikbaar houden van de Uithof niet gaat lukken door nog meer autowegen aan te leggen, maar dat slimme fiets- en OV-oplossingen noodzakelijk zijn, en wel zo snel mogelijk.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt