Door Annet Krijgsman op 18 februari 2019

Betrek jongeren bij de Utrechtse energietransitie

De PvdA diende in de Statenvergadering van 18 februari een voorstel in waarbij de partij oproept om jongeren een stem te geven in de energietransitie. Andere partijen steunden het voorstel en deze werd aangenomen. Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ze maken zich zelfs zoveel zorgen, dat ze staken om de politiek duidelijk te maken dat het vijf over twaalf is in plaats van vijf voor twaalf.  Eerder deze Statenperiode adviseerde de Randstedelijke Rekenkamer de Provinciale Staten om meer ruimte te geven aan inbreng van partners bij moeilijke vraagstukken. De PvdA vindt de klimaatdoelstellingen een goed onderwerp om anderen en zeker ook jongeren bij te betrekken.

Het behalen van de klimaatdoelstellingen vraagt veel van de inwoners in Utrecht en van het bedrijfsleven. Juist daarom is het belangrijk om jongeren en klimaatstakers te betrekken bij dit proces. Hun gedrevenheid en ideeën zouden optimaal benut moeten worden.

In het ingediende voorstel vraagt de PvdA het College om jongeren en klimaatstakers uit te nodigen voor een gesprek met de gedeputeerde om met hem hun ambities en ideeën te bespreken.  Als het mogelijk is, zouden deze jongeren een rol en positie moeten krijgen in de discussie en verdere uitwerking van de energietransitie in de Provincie Utrecht.

Annet Krijgsman

Annet Krijgsman

Ik ben Annet Krijgsman en ik woon in Baarn. De sociaaldemocratie heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.  Mijn vader werkte voor een bekende glasfabriek in Leerdam. Ik ben geboren en getogen in Leerdam en kom uit een oer-Hollands gezin.  Ik ben al jaren op verschillende wijzen actief voor de Partij van de Arbeid. Ik ben

Meer over Annet Krijgsman