25 september 2014

Bijeenkomst Biodiversiteit – Georganiseerd samen met de VVD

Vorige week heeft PvdA Statenlid Ursula Blom, samen met Willem Joustra (VVD) een Rondetafel Biodiversiteit; een inhoudelijke discussie rondom biodiversiteit in  de Provincie Utrecht, georganiseerd. Aanwezig waren ongeveer 25 Staten- en Commissieleden en enkele experts ‘uit het veld’. De bijeenkomst werd geopend door de natuur- en wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker. Hij hield een bevlogen verhaal over wat biodiversiteit, de verscheidenheid aan soorten (plant en dier), nu precies is en hoe er tegenaan dient te worden gekeken. Zijn analyse was: we moeten positiever zijn over de stand van zaken ten aanzien van biodiversiteit. In zijn verhaal, afgewisseld met vele foto’s en anekdotes, kwam een sterk idealisme naar voren. Na de presentatie van Zeilmaker, presenteerde Professor de Snoo, hoogleraar Conservation Biology, een meer wetenschappelijk en pragmatischer verhaal met als diepere boodschap: Beleid ter behoud van biodiversiteit werkt‘. Hij spoorde de provincie aan door te gaan met zich in te zetten voor het behoud van biodiversiteit en weidde uit over hoe dit het meest effectief kon worden aangepakt.

Na deze presentaties was er ruimte voor vragen aan de sprekers, en een plenaire discussie. Deze discussie, met het oog op de door de partijen op dit moment geschreven verkiezingsprogramma’s, ging vooral ook over het nut van biodiversiteitsbeleid, in hoeverre is de natuur in Nederland maakbaar? Wat kunnen wij in de provincie Utrecht aan behoud van natuur doen? Een meer ontspannen houding werd door prof. de Snoo aangeraden, waarbij het vooral nut heeft aaneengesloten gebieden te ondersteunen, en niet individuele boeren. Enkele experts die ook waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst; experts van bijvoorbeeld het NMU en recreatie Midden Nederland, discussieerden mee en schetsten een beeld uit de praktijk.