Door op 13 mei 2014

Bijeenkomst Jeugdzorg met PvdA raadsleden uit de provincie

Op woensdag 7 mei heeft Statenlid Pauline van Viegen een bijeenkomst georganiseerd voor PvdA raadsleden, commissieleden en bestuursleden over het voor gemeenten uitermate belangrijke onderwerp jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten en de PvdA Statenfractie vindt het van het grootste belang dat de gemeenten hier degelijk op voorbereid zijn.

PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma was aanwezig bij deze bijeenkomst en, na een zeer goede inleiding, beantwoorde zij vragen van de veelal nieuwe raadsleden. De Essentie van het verhaal van Loes Ypma, die zelf belast is met jeugdzorg (en de Jeugdwet) in de Tweede Kamer:

– Grijp zo vroeg mogelijk in. De School heeft hier een zeer belangrijke rol in. Daar moeten alarmerende zaken direct worden gesignaleerd. Juffen en meesters moeten goed zijn getraind in het herkennen van afwijkend gedrag. Ook andere beroepen die veel met kinderen te maken hebben, zoals kraamverzorgers of verloskundigen, moeten direct melding maken van het ‘niet pluis’ gevoel. Zo kan preventief worden gehandeld in plaats van achteraf.

– Geef gezinnen zelf de regie weer terug. Per gezin zijn er nu te veel hulpverleners. Vooral bij de zogenoemde multi-problem gezinnen; gezinnen waar meerdere zaken mis lopen, hebben hier veel last van. Meerdere hulpverleners zijn vaak meer bezig met het organiseren van de hulp dan met het bieden van hulp. Daarom stelt Loes Ypma: de regie moet komen te liggen bij het gezin.

1 Gezin – 1 plan – 1 adviseur

En dit plan moet zijn opgesteld door het gezin zelf in samenwerking met de hulpverlener.

– Geef professionals het vertrouwen. Professionals, zo heeft Loes Ypma gewaarborgd bij wet, worden goed opgeleid en zullen in staat zijn de problemen van gezinnen het hoofd te bieden.

 

De avond werd afgesloten met een borrel. Hier werd uitvoerig nagepraat over het gesprek met Loes Ypma en werden ervaringen uitgewisseld tussen de veelal nieuwe raadsleden. De bedoeling is dat de PvdA Statenfractie de komende maanden vaker dit soort informatieve bijeenkomsten organiseert over dit onderwerp zodat gemeenten goed voorbereid zijn op de verantwoordelijkheid die zij vanaf 1 januari 2015 gaat dragen.