Door op 18 december 2013

Brede steun voor verdere uitwerking fusieplan Minister Plasterk

In de Eerste Kamer is tijdens de behandeling van de begroting van minister Plasterk op 18 december 2013 een motie aangenomen die aandringt op opschorting van het fusieproces van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Ondanks die motie is een ruime meerderheid van de partijen wel vóór een verdere uitwerking van de fusieplannen.

De stemverklaringen bij de motie laten dat zien. Bij de stemverklaringen werd wel aangegeven dat een nadere onderbouwing van nut en noodzaak van deze fusie zeer gewenst is. Het kabinet heeft ondertussen laten weten het signaal vanuit de Eerste Kamer goed gehoord te hebben en met nog meer energie aan het wetsontwerp verder te werken.

Het kabinet Rutte II is van plan de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland per 1 januari 2016 met elkaar te laten fuseren. Het gevolg daarvan is dat de nieuwe provincie beter en efficiënter kan functioneren: inwoners en organisaties ondervinden daar veel voordeel van.

Minister Plasterk is in december 2012 met de procedure gestart. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

 

Het verslag van de stemverklaringen is hieronder bijgevoegd.

Stemverklaringen Eerste Kamer motie Bijsterveld