Door Julie d’ Hondt op 10 april 2016

Bus-Baan

Vrijwilligers. Onmisbare smeerolie in de samenleving, als je het mij vraagt. Zonder al die mantelzorgers, dierenvrienden, voedselbankmedewerkers en andere helden die zich voor nop inzetten voor een betere wereld heb ik groot respect.
Maar er zijn wel grenzen aan wat je van vrijwilligers mag vragen. De baan van een buschauffeur overnemen bijvoorbeeld.
Daar ging het gisteren over bij een vergadering van Provinciale Staten, toen we de nieuwe vervoerconcessie bespraken die vanaf december in de provincie Utrecht gaat rijden. Vervoerder Syntus heeft bedacht dat op een aantal lijnen waar nu weinig reizigers gebruik van maken, voortaan vrijwilligers in kleine busjes gaan rijden.
Dat van die kleine busjes is natuurlijk prima, niemand zit te wachten op lege bussen. Maar dat nu het werk van buschauffeurs wordt overgenomen door gratis krachten, daar heb ik wel moeite mee. De Partij van de Arbeid, de naam zegt het al, vindt dat mensen fatsoenlijk betaald moeten worden voor goed werk – dat wil zeggen: goede arbeidsomstandigheden, zekerheid en dergelijke.
En dat geldt zeker voor het beroep van buschauffeur, wat een mooi vak is: buschauffeurs zorgen ervoor dat mensen die niet beschikken over een auto of kunnen fietsen, toch op hun werk, school of bijvoorbeeld het ziekenhuis kunnen komen.
Maar je ziet deze trend van de afnemende waardering voor arbeid ook op andere terreinen: in veel bedrijven en organisaties doen stagiairs gratis het werk dat voorheen door gewone werknemers werd gedaan. En zo wordt voor veel mensen, jong en oud, steeds moeilijker om aan betaald werk te komen.
Behalve de SP, die ook fel tegenstander is van dit voorstel, bleef het onder de andere fracties verrassend stil. Toen de PvdA vorige maand een motie indiende om het fractiebudget waar onder andere fractiemedewerkers uit betaald worden maar eens wat in te krimpen, omdat het nooit volledig wordt benut, was het provinciehuis te klein. ‘ Democratie is duur’ werd ons toegeroepen en fracties moeten ten alle tijden de ruimte hebben om mensen aan te nemen om onderzoek te doen of extra ondersteuning te bieden. Kennelijk zijn voor de eigen fractie-ondersteuning vrijwilligers of stagiairs niet goed genoeg, daar waar voor een maatschappelijk toch even zo relevante functie als buschauffeur (op de SP na) geen enkele partij daar problemen mee heeft.
De PvdA strijdt voor een kwalitatief goed openbaar vervoer en het creëren van meer banen in de provincie Utrecht. Betaalde banen dan. Zo makkelijk is Syntus dus nog niet van ons af.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt