Cliënten zorgboerderij Langbroek kunnen weer veilig met de bus

19 februari 2021

De bushalte bij een zorgboerderij in Langbroek voor mensen met een visuele beperking is weer terug- althans tijdelijk. De PvdA-fractie had hier vragen over gesteld aan de gedeputeerde Mobiliteit tijdens de PS-vergadering van 27 januari. De bushalte was plotseling verplaatst naar een locatie iets verderop, waardoor de cliënten een ingewikkeldere route moesten nemen, met als grootste obstakel een fietstunneltje. De vervoerder had dit gedaan omdat de halte zo dichterbij de kern van Cothen zou komen te liggen, waardoor het voor meer reizigers makkelijker te gebruiken zou zijn. Dit leverde een onveilige situatie op voor de paar blinde en slechtziende mensen die zelfstandig wonen en iedere dag komen werken op de boerderij.

De gedeputeerde, Arne Schaddelee (CU), zag ook in dat dit een onwenselijke situatie was en beloofde snel poolshoogte te nemen. Dit werkbezoek vond plaats op vrijdag 12 februari. Samen met Statenleden van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie was PvdA-woordvoerder Julie d’Hondt bij het werkbezoek aanwezig. Inmiddels had een oplettende dierenarts al voor elkaar weten te krijgen dat de halte tijdelijk weer in ere was hersteld.

Na een rondleiding in de boerderij hebben we samen de route naar de oorspronkelijke en de nieuwe bushalte afgelegd. De route was door de sneeuw prachtig, maar vooral bij het fietstunneltje extra gevaarlijk, al helemaal als je niet goed ziet! Fijn dus dat de oude halte weer gebruikt kan worden.

De Partij van de Arbeid vindt dat Openbaar Vervoer toegankelijk moet zijn voor iedereen, zeker voor mensen met een beperking. Het streven om zovéél mogelijk mensen te vervoeren mag niet ten koste gaan van deze kleine, maar kwetsbare groep. Soms betekent dit dat er wat extra’s geregeld moet worden, zoals in dit geval. Het gaat om zulke kleine aantallen reizigers, dat we hopen dat de vervoerder hier flexibel mee om kan gaan en er een goede, permanente oplossing komt.