Column: Dieren en de provincie

4 oktober 2022

Op dierendag is het heel gebruikelijk je huisdier wat extra te verwennen. En wordt u ongetwijfeld bestookt met berichten over het leed in de bio-industrie door verschillende NGO’s.  

In Provinciale Staten hebben we het ook vaak over dieren. De afgelopen jaren hebben we meermaals de krant gehaald, omdat de rechter besloot jachtvergunningen in te trekken. Bijvoorbeeld de vergunning voor de jacht op de vos, die door de rechter is stopgezet. Nou ja de rechter … de rechter is hier een lijdend voorwerp, die toetst of de argumenten aangebracht door de partijen kloppen en of de Wet Natuurbescherming is gevolgd. Helaas ontbrak het daar nog al eens aan en heeft de rechter ingegrepen.  

Op 6 april was ik spreker op een symposium over faunabeheer. Ik was daar uitgenodigd, omdat ik al meermaals had voorspeld dat bepaalde vergunningen geen stand zouden houden bij de rechter. De vereiste onderbouwing uit de Wet Natuurbescherming ontbrak of was onvolledig. Iets waar de faunabeheereenheid, die namens de provincie het faunabeheerplan opstelt, inmiddels hard mee bezig is. Maar ook wij als politici hebben wat dingen aangepast. Zo is er een PvdA-motie aangenomen, waardoor er nu niet meer gejaagd wordt op katten en is er inmiddels een proef gestart is met het vangen en castreren van verwilderde katten. Begin 2023 horen we hoe die proef verloopt, we zijn erg benieuwd!

Maar er is nog meer gebeurd de afgelopen periode. Er is een zeer geslaagd symposium geweest met als titel ‘Blij met de bij’. Eind 2020 kon het dan eindelijk digitaal doorgaan, nadat de fysieke bijeenkomst was geannuleerd vanwege alle lockdowns. Ook deze geslaagde dag komt door een PvdA-motie ons uit de vorige Statenperiode.

Verder buigt de Staten zich regelmatig over hoe je het beste weidevogels kunt beschermen. Hoe regel je schadevergoedingen nadat wilde dieren bij de boer schade aangericht hebben aan zijn gewas, of in het geval van de wolf wellicht dieren heeft doodgebeten. De wolf die zich de afgelopen jaren ook af en toe laat zien in onze provincie. Hoe ga je daar als provincie mee om, nu de wet verbiedt dat je het dier doodt of op welke wijze dan ook dwars zit?  

Ten slotte laat ik u achter met een nadenkertje. In het stikstofdossier wordt er vaak gezegd we moeten minder dieren hebben, maar hoe doe je dat dan? Veel dieren naar de slacht? Hoe ga je om met bijzondere kuddes, zoals oude rassen die voor het plezier worden gehouden? Vallen paarden er dan ook onder? Zo kun je nog heel veel vragen stellen.  

Dierendag is helaas nog lang niet een feestdag voor àlle dieren, maar de PvdA probeert in de provincie Utrecht in elk geval haar bijdrage te leveren aan een goed bestaan voor zoveel mogelijk dieren: thuis, bij de boer of in het wild.