Door op 24 februari 2014

Commissie Ruimte, Groen en Water op bezoek bij Waterbedrijf Vitens

Op maandag 24 februari is Statenlid Dursun Kilic samen met de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) op werkbezoek gegaan bij waterbedrijf Vitens. Vitens levert water aan ongeveer 1/3 van de Nederlandse bevolking en al het water dat in de provincie Utrecht uit de kraan komt, is door Vitens uit de grond gepompt. Per dag komt er een hoeveelheid water ter grootte van 300 zwembaden uit de kranen aangesloten op een van de waterwinningsinstallaties van Vitens.

De provincie Utrecht is aandeelhouder van Vitens en werkt nauw samen met dit bedrijf. Zoals hierboven reeds is vermeld, pompt Vitens al haar water op uit de grond; dit in tegenstelling tot andere waterbedrijven die regelmatig gebruik (moeten) maken van oppervlaktewater. Er zitten grote voordelen aan het gebruik van grondwater boven het gebruik van oppervlaktewater. Zo komt het water uit de grond al redelijk schoon en bacterievrij naar boven door de zand- en kleilagen waar het water in tientallen, soms zelfs duizendtallen jaren doorheen sijpelt. Oppervlaktewater is vaak beduidend meer verontreinigd.

Natuurlijk moet de grond waar het water uit opgepompt wordt wel schoon zijn. De Drinkwaterwet legt de provincie een zorgplicht op voor de openbare watervoorziening. Deze zorgplicht is door de provincie vertaald in het provinciale beschermingsbeleid; een beleid dat het grondwater beschermt en beheert. De PvdA kan zich vinden in de uitgangspunten en de getoonde ambities van de voorgestelde grondwatermaatregelen. Deze maatregelen voorzien in de regulatie en het behoud van de beschikbare voorraad zoet water van 2009-2021.