Commissie Ruimte, Groen en Water op bezoek bij Waterbedrijf Vitens