Door op 19 december 2013

Cultureel erfgoed: het behouden waard (en tip voor de kerstvakantie!)

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben er voor gekozen om “cultuur” niet langer een taak van de Provincie Utrecht te laten zijn. De PvdA steunt deze keuze niet. Cultuur geeft immers kleur aan het leven en is bovendien een niet te onderschatten economische factor. Het culturele klimaat is een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijven en heeft grote toeristische aantrekkingskracht.

Hoewel we het met cultuurbeleid zelf anders (lees: meer) zouden doen zijn we blij dat het cultureel erfgoed de uitzondering op de regel is. En dat is hard nodig want er is in de Provincie Utrecht een restauratieachterstand van ruim 50 miljoen euro! De PvdA maakt zich daar zorgen over en steunt dan ook het beleid met betrekking tot de zogenaamde erfgoedparels. Hierbij worden locaties met een bijdrage van de Provincie Utrecht opgeknapt. Voorwaarde daarbij is voor de PvdA wel dat er op basis van transparante criteria gekomen wordt tot een selectie van objecten die het hardst aan restauratie toe zijn en dat deze ook toegankelijk zijn voor het publiek.

In de Statenvergadering van 11 december was een voorstel van de GS aan de orde om aan de restauratie van zeven landgoederen totaal ruim 2 miljoen bij te dragen. De PvdA twijfelde aan de noodzaak van het voor zes ton herbestraten van het Broeder- en Zusterplein bij Slot Zeist. Niet alleen ziet het er op het eerste gezicht redelijk uit, ook staan er grote borden “privéterrein” die bepaald niet uit nodigen om er eens een wandelingetje te maken. En dat is jammer want het is een locatie met een bijzondere geschiedenis: de hernhutters die hier op uitnodiging hun geloofsgemeenschap stichtten. We hebben ons laten overtuigen er toch mee in te stemmen omdat er bij grote regenval wel degelijk een probleem op de pleinen bleek te zijn. Nadat de gedeputeerde ons bovendien twee belangrijke toezeggingen had gedaan (de statencommissie WMC wordt intensiever betrokken bij de selectie van objecten en er zal aandacht zijn voor de publieke toegankelijkheid) kon de PvdA van harte instemmen met het voorstel. Wat de PvdA betreft mogen er bij toekomstige rondes wel ook andersoortige objecten in aanmerking komen voor provinciale ondersteuning: molens, industrieel erfgoed, kerken etc.

De Provincie Utrecht heeft veel moois te bieden dat het behouden voor toekomstige generaties zeker waard is. Ze vertellen het verhaal van onze rijke geschiedenis. En daarmee is het ook gelijk mijn tip voor de kerstvakantie: je hoeft helemaal niet ver, trek er eens lekker op uit dicht bij huis. Bezoek de Utrechtse kastelen, kerken en molens. Veel hebben er bijzondere activiteiten zoals het sprookjes vertellen op Kasteel De Haar. Combineer het met een mooie wandeling op de landgoederen.

Fijne feestdagen en een mooi 2014!

Kasper Driehuijs
woordvoerder cultuur