Door op 29 mei 2013

Daadkracht nodig in strijd voor gezonde lucht

De PvdA is blij dat de stad Utrecht probeert om de lucht in de stad schoner te krijgen. Wij zouden graag zien dat de provincie al de mogelijke denk- en daadkracht inzet om de stad hierin te ondersteunen.

Het zou goed zijn als de provincie in haar officiële reactie op de stadsplannen meer daadkracht toont om de lucht schoner te krijgen. Nu richt de provincie zich voornamelijk op het opsommen van de verkeersproblemen voor de omliggende gemeenten.
De lucht in de stad Utrecht is ernstig vervuild, maar de stad is druk doende met plannen om de lucht schoner te krijgen. Zo probeert de gemeente ervoor te zorgen dat er minder autoverkeer door de stad gaat rijden. Een mooi initiatief.

Het aantal auto’s neemt door deze plannen echter niet af. Er zullen meer auto’s rondom de stad gaan rijden als de plannen van de stad doorgaan. De PvdA zet zich al jaren in om te stimuleren dat er überhaupt minder auto’s rijden. Dat vergt een stevige aanpak van elke overheid, zowel de gemeentelijke, als de provinciale en zeker ook de Rijksoverheid.