Door op 20 april 2013

Dankzij PvdA meer aandacht voor langdurig werklozen bij aanbestedingen Provincie Utrecht

De PvdA Statenfractie in de Provincie Utrecht heeft gezorgd dat er bij aanbestedingen ook oog moet zijn voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. In een tijd waar de werkloosheid nog nooit zo hoog is geweest is het belangrijk dat mensen uitzicht houden op werk, dit geldt in het bijzonder voor langdurig werkzoekenden, stagiaires en personen met een SW-indicatie.

Deze zogenaamde social return bij grote opdrachten zoals bij wegenaanleg biedt veel kansen voor laag opgeleiden en starters om werkervaring op te doen. Het eerste voorbeeld is de aanbesteding van Rijsbrugger wegtrace A12 Houten waarin met de opdrachtnemer Dura Vermeer is afgesproken om 5% van de lonen te besteden aan langdurig werkzoekenden, stagiaires en personen met een SW-indicatie uit de regio Utrecht.

Het PvdA Statenlid Ali Essousi ziet dit als een goed begin en zal dit aspect ook borgen bij toekomstige aanbestedingen: ‘juist in deze zware tijden is het van belang om extra aandacht te besteden aan werkgelegenheid voor groepen die het zwaar hebben, daar staan wij als PvdA voor’.

Het Statenlid Dursun Kilic is tevreden om al resultaat te zien van de motie die hij indiende: ´het Rijsbrugger wegtrace is bij uitstek een opdracht met mogelijkheden voor mensen die langdurig werkloos zijn, ik ben blij dat we kansen geven die langdurig werkelozen kunnen benutten´.