Door Julie d’ Hondt op 15 april 2015

De commissie Milieu, Mobiliteit en Economie: een sfeerimpressie

Het was even wennen voor veel nieuwe Statenleden: de eerste commissievergadering Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) na de Statenverkiezingen van 18 maart. Een enkele keer werd de ‘vergadermores’ – niet tutoyeren, via de voorzitter spreken – even vergeten, maar daarna al net zo makkelijk weer vergeven. De vergadering was ‘verfrissend’, aldus scheidend gedeputeerde Van Lunteren, die zichzelf bij zijn misschien wel laatste MME-vergadering ook enige frivoliteiten toestond. Inhoudelijk kwam er een veelvoud aan onderwerpen aan bod, waar zowel de nieuwe als de geroutineerde Statenleden hun tanden in konden zetten.

Zo moest de regiotaxi in het Veenweidegebied opnieuw aanbesteed worden. Vanwege de bezuinigingen van gemeenten wil het College een aantal onderdelen schrappen uit het programma van eisen die niet wettelijk verplicht zijn. Dit gaat vooral om diensten waar nu toch al weinig of geen gebruik van wordt gemaakt. De PvdA heeft het College gevraagd om ervoor te zorgen dat deze bezuinigingen geen invloed zullen hebben op de mensen die vanwege hun medische indicatie misschien extra zorg nodig hebben. De kostprijsberekening moet, wat de PvdA betreft, solidair worden ingevoerd. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat, hoewel dat hoewel de prijsbepaling vooral de verantwoordelijkheid van de gemeenten is, hij ervan uitging dat mensen met een medische beperking niet duurder uit zouden zijn dan anderen.

Ook de aanpak van de leegstand van kantoren kwam aan bod. De provincie kiest daarbij voor een pro-actieve aanpak, die de PvdA van harte ondersteunt. Toch blijkt uit onderzoek dat deze aanpak op een aantal locaties nog nadere concretisering nodig heeft en dat de plannen daardoor wat vertraging oplopen. De PvdA vroeg hoe andere provincies met dit probleem omgaan; doordat Utrecht zo vooroploopt in het wegwerken van de leegstand, zou de vastgoedwaarde van leegstaande kantoren in andere provincies kunnen stijgen, die zo ‘ gratis’ meeprofiteren van de Utrechtse inspanningen. Van Lunteren gaf aan dat hij inmiddels een veelgevraagd spreker is op dit onderwerp in andere provincies, en dat hij graag samen met hen wil optrekken.

Tenslotte stond werkgelegenheid op de agenda. Een belangrijk doel van de Partij van de Arbeid is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen. De provincie verplicht zich om er bij aanbestedingen voor te zorgen dat minstens 5% uit deze doelgroep voor worden ingezet. Daarbij is het van belang dat dit ook langdurige werkgelegenheid oplevert en dat mensen niet nadat het project afgelopen is weer op straat komen te staan. De PvdA zal ook de komende periode scherp in de gaten houden dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt