Door op 20 juli 2015

De eerste 100 dagen van Ali Essousi in de nieuwe termijn

Geef lokale initiatieven meer kans 

De Statenfractie heeft zich bij de behandeling van de kadernota sterk gemaakt om serieus werk te maken van lokale initiatieven. De motie ‘De provincie is van de inwoners’ is aangenomen en vraagt van het bestuur om lokale initiatieven met provinciale ambities sneller te honoreren.

In het coalitieprogramma staan mooie woorden die betrekking hebben op het bieden van meer ruimte aan inwoners, ‘het willen luisteren naar..’ en ‘gericht uitnodigen..’. Wij weten dat dit soort termen lekker bekken maar als PvdA beseffen wij ook dat lokale initiatieven een serieuze plek moeten gaan krijgen in de besluitvorming. Wij denken dat succesvolle burgerinitiatieven de kloof tussen samenleving en provinciale bestuur kan verkleinen.

Om dit voor elkaar te krijgen is het cruciaal om de toegang tot de provincie makkelijker te maken zodat de  ideeën en kennis van onze inwoners direct van invloed zijn op de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van initiatieven die betrekking hebben op nieuwe vormen van energie, CPO zelfbouw, duurzaamheid, buurtbussen, leerwerk projecten etc.

Wij pleitten er zelfs voor om hier budget voor vrij te maken. Ondanks dat het Provinciaal bestuur deze stapt nog niet wil zetten zullen wij ons blijven inzetten om een budget beschikbaar te krijgen voor lokale initiatieven die bijdragen aan de provinciale ambities en van onderop op draagvlak kunnen rekenen.

Ali Essousi