De locatiekeuze voor het Ronald Mcdonald Huis

2 april 2021

Op 10 maart hebben wij in de provinciale Staten de omgevingsvisie vastgesteld. Met deze omgevingsvisie neemt de provincie de handschoen op en zet zich meer dan ooit in op realisatie van betaalbare woningbouw. Er mag ook buiten de kern gebouwd worden, dus buiten de rode contour.

Voor de PvdA was het een groot succes, omdat hiermee de mensen met een kleine portemonnee die snakken naar een huurwoning meer kansen zullen hebben.

Komende periode worden plannen uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij voor ons, de realisatie van sociale huurwoningen bovenaan de lijst met prioriteiten staat!

Hoewel de rode contour wat ons betreft overschreden mag worden, betekent het niet dat er alle ruimte is voor ontwikkeling in de natuur. Heel zorgvuldig moet er een afgewogen keuze gemaakt worden.

Dat hebben wij als fractie ook gedaan bij de afweging rondom de beoogde locatie voor het Ronald McDonald Huis, wat op een zeer kwetsbaar natuurgebied ligt. Hier zijn wij tot de conclusie gekomen deze locatie af te wijzen. De locatie die werd aangedragen is een open landschap achter het UMC en tegenover het Prinses Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het is de meest smalle deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een prachtig stuk land dat in de toekomst hopelijk op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt. Het gaat hier dus niet over zomaar een stuk weiland.

Als PvdA hebben wij de overtuiging dat als wij met deze locatie zouden instemmen, er jarenlang procedures zouden lopen, en uiteindelijk na vele jaren nog steeds geen bebouwing zal worden toegestaan door de rechter. Dat willen wij het Ronald McDonald Huis niet aan doen. Het heeft voor ons geen zin om een doodlopende weg in te rijden. Wij betreuren dat er in deze discussie de zieke kinderen en hun ouders als argument werden opgeworpen. Dat is voor ons geen discussie en ook geen vraagteken. Wij hechten aan de doelstellingen van het Ronald McDonald Kinderfonds, en zijn zeer dankbaar voor hun inspanningen voor mensen die alle zorg en aandacht verdienen. Dit staat wat ons betreft buiten kijf.

Daarom hebben wij als PvdA met andere partijen een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een geschikte locatie wordt gevonden. Wij willen voorkomen dat er veel tijd en geld verloren gaat in procedures, zonder resultaat.

Als PvdA gaan we erop toezien dat de provincie er alles aan doet om de betrokken partners bij elkaar te krijgen, en om zo samen te kiezen voor een haalbare locatie.

Nu is Universiteit Utrecht (als eigenaar van de gronden bij de Uithof) aan zet om samen met de ziekenhuizen en gemeente Utrecht te kiezen voor een van de andere alternatieven met meer kans.

Wij vertrouwen erop dat de bezwaren van afstand en veiligheid op te lossen zijn en snel een nieuw, groter, en beter Ronald McDonald Huis wordt gerealiseerd.