Door Rob van Muilekom op 20 september 2015

De Provincie moet een faciliterende rol spelen bij de opvang van vluchtelingen

Verschillende PvdA-fracties in Utrecht ondernemen actie om te zorgen dat vluchtelingen goed worden opgevangen. Ook de Statenfractie roept het college op om een bijdrage te leveren.

In navolging van verschillende PvdA-raadsfracties in de provincie Utrecht, doet ook de fractie in Provinciale Staten een oproep aan Gedeputeerde Staten om waar nodig een coördinerende en faciliterende rol te spelen bij de opvang van vluchtelingen.

Tijdens een van de commissievergaderingen afgelopen week is een stevige discussie gevoerd over dit onderwerp. Gedeputeerde Van den Berg heeft toegezegd met gemeenten samen te zoeken naar oplossingen. Aanstaande maandag zal de fractievoorzitter, Rob van Muilekom, de gedeputeerde aan de tand voelen over wat er van deze beloftes nu al is uitgevoerd en wat de provincie nog meer van plan is om de vluchtelingen te helpen die in onze provincie terecht komen.

Het acute tekort aan bedden voor vluchtelingen hangt samen met de steeds langer wordende wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor mensen met een verblijfsvergunning. Hierdoor blijven de plekken in asielzoekerscentra bezet, waardoor er allerlei noodopvanglocaties moeten worden gezocht. De PvdA heeft hier al voor de zomer aandacht voor gevraagd en het college verzocht om verantwoordelijkheid te nemen en gemeenten te helpen bij het zoeken naar goede woonruimte voor deze zogenaamde statushouders. Hoewel het college destijds een afwachtende houding aannam, heeft de gedeputeerde nu meer concrete voorstellen gedaan. Of deze beloftes ook al zijn omgezet in concrete acties, hoopt de PvdA maandag duidelijk te krijgen tijdens de Statenvergadering.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom