25 september 2015

De PvdA in de provincie maakt zich sterk voor vluchtelingen

Verschillende gemeentefracties in Utrecht ondernemen actie en daar zijn we trots op.

De VNG roept gemeenten op om op creatieve manieren vluchtelingen op te vangen. De jaarbeurs wordt ingezet voor 500 vluchtelingen en er is bekend gemaakt dat het kabinet 650 miljoen euro vrijmaakt voor opvang. De Statenfractie van de PvdA in Utrecht wordt blij van dit soort berichten. Iedereen heeft recht op opvang en het is onze plicht ervoor te zorgen dat we in Nederland iedereen goed opvangen.

De PvdA afdelingen in de provincie ondernemen ook actie. De PvdA Utrecht heeft een meldpunt opgezet waar mensen ideeën of mogelijkheden voor opvang kunnen melden. Het e-mailadres waar melding op gemaakt kan worden is: [email protected]

De PvdA in Houten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de opvang van vluchtelingen in Houten. Op dit moment blijft de gemeente Houten ernstig achter met het opvangen van vluchtelingen. De PvdA vindt dat dit niet kan en probeert door schriftelijke vragen het College in beweging te krijgen en dit te veranderen.
Ook in Leusden wordt door de PvdA actie ondernomen. Via een brief, gestuurd aan de Burgemeester en het College, doet de PvdA een oproep om op korte termijn met creatieve oplossingen te komen. In de Bilt deed de PvdA een soortgelijke oproep. De fractie in Stichtse Vecht diende met maar liefst 9 andere partijen een motie in om onderzoek te doen naar mogelijke opvanglocaties. Deze motie is aangenomen en de gemeente zal nu onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden om vluchtelingen in Stichtse Vecht op te vangen. De gemeente zal deze mogelijkheden voorleggen aan de gemeenteraad. Ook hier dus weer een succes behaald.

De PvdA Baarn heeft tevens het college opgeroepen om vluchtelingen op te vangen. En met succes want uit de beantwoording door het college bleek dat Baarn het COA heeft aangeboden te willen voorzien in 72-uurs tijdelijke noodopvang in de Trits voor 150 personen. Het college is bovendien actief op zoek en in overleg met eigenaren van panden om langer durende opvang te bieden voor 300 tot 600 personen. Op ons verzoek zegde het college bovendien toe om contact te houden met de andere gemeenten in de regio en waar mogelijk samen op te trekken bij het bieden van opvang.

Tot slot zijn ze ook in de gemeente Amersfoort druk bezig met een Plan van Aanpak voor de opvang van vluchtelingen. De PvdA zit hier in de coalitie en presenteert vanuit deze rol dus een Plan van Aanpak aan de gemeenteraad.

Kortom de gemeentefracties van de PvdA in Utrecht zitten niet stil. De PvdA in de provincie kan natuurlijk niet achterblijven. Tijdens een van de commissievergaderingen afgelopen maand is een stevige discussie gevoerd over het opvangen van vluchtelingen. Ook in de Statenvergadering van 21 september vroegen we het college weer om verantwoordelijkheid te nemen. Gelukkig zijn daar concrete plannen uit gekomen. Zo wordt er op korte termijn op het Provinciehuis een bijeenkomst gehouden met alle betrokken (gemeenten en het COA). Door samen te werken blijven we strijden voor goede opvang voor iedereen.