Door Rob van Muilekom op 8 januari 2018

De Staat van Utrecht

Op de Staat van Utrecht leest u allerlei informatie over de Provincie Utrecht.  De Staat van Utrecht omvat 12 hoofdthema’s, 40 subthema’s en circa 200 indicatoren die samen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 Utrechtse gemeenten. De informatie is vooral kwalitatief van aard en wordt aangevuld met kaarten, tabellen en figuren. De site is een goede regionale kennisbron die maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie signaleert.

 

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom